Şirket Politikamız

Kuruluşumuz topluma, çalışanlarına ve çevreye duyarlı, iş güvenliğini benimsemiş bir yaklaşım ve kalite anlayışı ile; yatırımlarını insana, bilgiye ve teknolojiye yaparak sıfır hata ile hizmet, sıfır çevre ve iş kazası hedeflemektedir. Bu inançla;

 • Çevre, ISG ve Kalite ile ilgili tüm mevzuat, idari düzenlemeler, yasal yükümlülüklerimiz, standartlara ve üyesi olduğumuz kuruluşların şartlarına uymayı,
 • Kullanılan teknoloji ve yardımcı faktörlerin kalite, iş güvenliği ve çevresel etkilerini göz önünde tutmayı ve gerekli tüm tedbirleri almayı,
 • Organizasyonun her kademesinde kalite, iş güvenliği ve çevre gerekliliklerimize uygun ortak bir bakış açısı sağlamayı,
 • Tüm çalışanlarına ve taşeron ve tedarikçilerine eğitim ve açık iletişim imkanı sağlamayı,
 • Stratejilere bağlı kurumsal yönetim ile tüm çalışanlarımıza liderliği aşılamayı,
 • Müşterilerinin ihtiyaç ve beklentisini karşılayacak şekilde ürün ve hizmet sağlayarak sürekli bir müşteri memnuniyeti sağlamayı,
 • Sektörel müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin ötesine odaklanarak, süreç ve yönetimde sistem yaklaşımı ile maksimum iletişim ve verimliliği sağlamayı,
 • Müşterilerinin mevcut ve gelişen ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan kaliteli, isg şartlarını benimsemiş ve çevreci hizmetleri sunmayı ve müşterilerinin yaşamlarını daha iyi kılmayı,
 • Tedarikçileri ve müşterileri ile kazan kazandır prensibi ile işbirliği ve güven içerisinde çalışmayı,
 • Enerji, hammadde ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak, yönetim sistemlerimizi sürekli geliştirmek ve iyileştirmeyi,
 • Kirliliğin önlenmesi, atıkların kaynağında en aza indirilmesi, mümkün olduğunda yeniden kullanılması ve geri dönüştürülmesi, değerlendirilemeyen atıkların uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini sağlamayı,
 • Topluma, doğal çevreye ve insanlığa zararlı faaliyetlerden uzak durmayı,
 • İlgili tarafların çevre bilincinin geliştirilmesi için çalışmalarda bulunmayı,
 • Çevreye ve topluma olan duyarlılığı ile örnek olmayı,
 • Kazalara neden olabilecek tehlikeli ortamların oluşmasını engellemeyi ve mevcut tehlikeli ortamları ortadan kaldırmayı,
 • Çalışanların, çalışan temsilcilerinin danışma ve katılımını sağlamayı,
 • Kalite, çevre ve isg ile ilgili acil durum risklerini azaltmayı ve acil hallere hazırlıklı olmayı,
 • Kurum içi çalışanların; olayları, tehlikeleri, riskleri ve fırsatları rapor etmeye teşvik edilmesi ve bu faaliyeti yaptıklarında kovulma tehdidi veya disiplin cezası gibi misillemelere karşı korunmasını,
 • Kuruluş amacına, büyüklüğüne, bağlamına ve İSG risk-fırsatlarının doğasına uygun hareket etmeyi,
 • İşle ilgili yaralanma ve sağlığın bozulmasının önlenmesi için güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarını sağlamayı,
 • Tüm süreçlerini ve yönetim sistemleri uygulamalarını sürekli olarak iyileştirmeyi ve geliştirmeyi, gelişime daima açık olmayı 
 • Merkez, Fabrika ve sahada meydana gelebilecek kazaları ve benzeri uygunsuzlukları en aza indirecek yapılanmayı sağlamayı ve sürekli gelişme felsefesini ve sistemlerini tüm süreçlerde yönetim sistemlerine uygun hale getirmeyi, etkinliğini sürekli iyileştirmeyi, tüm personele özümsetmeyi ve bu doğrultuda firmamızın pazar payını, karlılığını, rekabet gücünü arttırmayı, taahhüt etmektedir.
                
 GENEL MÜDÜR

En-Mak Makine